Årsabonnement – bladet Kjøttbransjen

kr 1 580.00

Bladet Kjøttbransjen er KLFs medlemsblad, og henvender seg til medlemmene, men også store deler av kjøttbransjens kunder innen dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet, samt produsenter. I hver utgave finner nyheter fra bransjen, temaartikler, produktutvikling og innovasjon, intervjuer med produsenter, rapporter fra messer i inn og utland, jusspalten og bransjeguide.

Beskrivelse

KLF Media utgir fagbladet Kjøttbransjen og er datterselskap av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Daglig leder er Per A. Sleipnes og han er også redaktør for Kjøttbransjen. Bladet Kjøttbransjen er organisasjonens medlemsblad, men det henvender seg til målgrupper langt utenom egne rekker. Store deler av kjøttbransjens kunder innen dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet, så vel som en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere, mottar bladet. Fagpressens redaktørplakat er gjeldene for Kjøttbransjen slik at redaktøren og bladet har en redaksjonell frihet.

I hver utgave finner nyheter fra bransjen, temaartikler, produktutvikling og innovasjon, intervjuer med produsenter, rapporter fra messer i inn og utland, jusspalten og bransjeguide.