Årsabonnement – Kjøtt & Eggprodusenten

kr 625,00

Bladet, Kjøtt- og eggprodusenten, skal bidra til tettere bånd mellom bøndene og slakteriene.

Beskrivelse

Bladet, Kjøtt- og eggprodusenten, skal bidra til tettere bånd mellom bøndene og slakteriene. I første omgang vil bladet Kjøtt- og eggprodusenten komme ut fire ganger i året. Der andre blader kun tar for seg det som skjer på gården, ønsker bladet Kjøtt- & Eggprodusenten å skrive om kreativitet og innovasjon som skjer i verdikjeden fra bonde til kjøttbedrift. Bladet er på 40 – 48 sider og utgis av KLF Media.

Opplag: 11000

Ansvarlig redaktør: Per A. Sleipnes,

Utgivelser: 4 ganger per år, Sideantall 40 – 48,

Nettsted: bladet.produsenten.no