Spesialtilbud til medlemmer i Teknologisk Matforum

kr 375.00

Spesialtilbud til medlemmer i Teknologisk Matforum
Motta bladet Kjøttbransjen til halv pris for de neste fire utgavene i 2023. Det vil si en pris på kr. 375,-

Bladet Kjøttbransjen er KLFs medlemsblad, og henvender seg til medlemmene, men også store deler av kjøttbransjens kunder innen dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet, samt produsenter. I hver utgave finner nyheter fra bransjen, temaartikler, produktutvikling og innovasjon, intervjuer med produsenter, rapporter fra messer i inn og utland, jusspalten og bransjeguide.

Beskrivelse

Spesialtilbud til medlemmer i Teknologisk Matforum
Motta bladet Kjøttbransjen til halv pris for de neste fire utgavene i 2023. Det vil si en pris på kr. 375,-

KLF Media utgir fagbladet Kjøttbransjen og er datterselskap av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Daglig leder er Per A. Sleipnes og han er også redaktør for Kjøttbransjen. Bladet Kjøttbransjen er organisasjonens medlemsblad, men det henvender seg til målgrupper langt utenom egne rekker. Store deler av kjøttbransjens kunder innen dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet, så vel som en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere, mottar bladet. Fagpressens redaktørplakat er gjeldene for Kjøttbransjen slik at redaktøren og bladet har en redaksjonell frihet.

I hver utgave finner nyheter fra bransjen, temaartikler, produktutvikling og innovasjon, intervjuer med produsenter, rapporter fra messer i inn og utland, jusspalten og bransjeguide.